Terug naar de hoofdpagina


Stamboom Familie Peters-Jansen


Weblog

In Memoriam Gerarda Joanna (Gerda) Jansen (1932-2016), overlden op 83-jarig leeftijd op 20 april 2016 op De Horst - Groesbeek waar ze vanaf haar huwelijk met Jan Lambertus (Jan) Peters in 1952 heeft gewoond. Bovenstaand foto is rond 1946 gemaakt.Genealogische overzichten
Hieronder staan de parenteel van de stamvader Peters en de kwartierstaten  mijn vier grootouders. Mijn grootouders zijn allen in de buurt van Nijmegen geboren, namelijk Groesbeek. Bergharen (Hernen) en Malden (Heumen). Door op onderstaande koppelingen te klikken, komt U terecht in hun parenteel c.q. kwartierstaten die vergezeld zijn met een index (op alfabetische volgorde van achternaam)..

Stamvader

                                               

Stamvader Peters: ............ ?
De stamvader waarover zekerheid bestaat is Gerardus, Godefridus (Geurt) Peters (zie hier nder verder).  Er bestaat op dit moment geen duidelijkheid over zijn ouders, broers en/of zussen. Zelfs de doopgetuigen bij de doop van Nicolaas (zoon van Gerardus) Joannes (Joes) en Gertrudis Peters hebben weliswaar dezelfde achternaam, maar gelet op het feit dat Peters in het gebied De Duffelt (grensgebied Nijmegen - Kranenburg) zowel toen (rond 1700) als nu erg veel voorkomt, hoeven Joannes en Gertrudis geen broer en zus van Gerardus te zijn.
Mede vanwege het veel voorkomen van achternaam Peters, zijn er meer dan één hypotheses aan te wijzen. De eerste hypothese werd sinds de start van mijn onderzoek circa 10 jaar gelleden door anderere genealoogen al "meteen in de schoot geworpten".  Bij deze hypothese (optie) zijn de ouders van Gerardus Petrus) Peters en Elisabeth Bongers zin, die op 29 mei 1697 te Frasselt (Kranenburg) zijn gehuwd. De stamvader zou dan mogelijk Joannes Peter Schurings zijn, geboren rond 1640. Peter en Elisabeth hadden (minimaal) twee zonen Joannes en Gerardus, hetgeen past in het gegeven dat Joannes Peters doopgetuige was Nicolaas, zoon van Gerardus en zijn voruw Joanna Hendricks. Helaas is daarbij hun zus Gertrudis nooit nooit in de bronnen gevonden. Ik verwerp echter deze hyppthese, met als hoofdreden dat de Gerrdus Peters in deze hypothese in 1732 trouwt met Hendrina Stevens in 1733, terwijl Joanna Hendricks (volgens mijn data) nog niet ovelrleden is.

Een tweede hypothese is Petrus (Peter) Peters uit de omgeving Hulhuizen, Pannerden, Bimmen en (Oud-) Zevenaar. Deze Petrus heeft  als zonen onder meer Godefridus, Joannes en Nicolaas en deze namen komen regelmatig in de familie voor. Gerardus of Godeerfridus is mogelijk een klein of achterkleinzoon van Petrus, met als goede kandidaat Godefridus Peters, gedoopt op 11 april 1692 (zoon van Theodorus Peters, zoon van Petrus).

In de loop van 2019 zal ik mijn onderzoek over Gerardus, Godefridus Peters nader uitwerken en op deze website presenteren waarbij - naar ik verwacht - met name zijn vrouw Joanna Hendricks en haar rellate met de familie Stevens centtraal komen te staan.
Wordt dus vervolgd.......

Gerardus of Godefridus Peters
Gerardus of Godefridus Peters is waarschijnlijk tussen 1680-1690 geboren. Hij huwde met Joanna Hendriks tussen 1724-1727 en ze kregen (zover bekend) twee kinderen: Joannes en Nicolaas. Joanna is zeer waarschijnlijk voor haar huwelijk met Gerardus of Godefridus getrouwd geweest met Joannes Stevens, broer van Maria Stevens. Wanneer Gerardus of Godefridus overleed, is niet duidelijk. Mogelijk op 29 februari 1736 te Kranenburg als Godefridus Peters, ex Frasselt.

Zijn vrouw Joanna is ook rond 1680-1690 geboren en overleed mogelijk op 12 september 1768 te Frasselt (Kranenburg). Pijnpunt hierbij is dat hierbij is aangegeven dat zij circa 70 jaar was en derhalve niet eerder getrouwd kan zijn met Joannes Stevens op 15 januari 1709. Zo blijven er de nodige puzzelstukjes over.


De oudste zoon van Gerardus of Godefridus en Joanna: is Joannes en gedoopt op 24 maart 1728 te Kranenburg met als doopgetuigen: Bartholomeus Hendriks en Maria Stevens uit Frasselt. Als vader wordt Gerardus Peters opgetekend. Hij  overleed op 56- jarige leeftijd op 1 januari 1785 te Frasselt (Kranenrg).Hij huwde op 24 augustus 1751  met Hester (Esther) Kersten te Kranenburg (zie hieronder).


Hester is geboren op 17 december 1726 te Groesbeek en was voor haar huwelijk met Joannes op 23 februari 1749 getrouwd met Gerardus Arntz. Hester overleed op 50-jarige  leeftijd op 11 oktober 1777 te Frasselt (Kranenburg).

De tweede zoon van Gerardus of Godefridus en Joanna: is Nicolaas en gedoopt  op 3 juli 1732 te Kranenburg met als doopgetuigen: Joannes (Joes) Peters en Gertrudis Peters. Als vader wordt Godefridus Peters opgetekend. Hij overleed op 53-jarige leeftijd op 4 april 1786 te Kranenburg. Hij huwde op 4 mei 1764 met Joanna Gerrits Schoenmakers te Kranenburg.Joanna is geboren op 23 februari 1742 te Groesbeek en is overleden.

Mogelijk is er een derde zoon (!) van Gerardus (Godefridus) en Joanna: Lambert. De reden hiervoor is dat Lambert samen met Theodora Stevens doopgetuige bij Dorethea, dochter van Nicollaas Peters op 23-12-1766.

De zoon van Joannes en Hester: Bartholomeus (Albertus, Bernardus, Bart) is gedoopt op 26 februari 1756 (zie hieronder)  en overleed op 75-jarige leeftijd op 24 oktober 1831 te Groesbeek. Bart emigreerde in verband met zijn huwelijk op 23 januari 1780 met Joanna Derks (Hermens Lamers) van Frasselt (Kranenburg) vlak over de grens naar Groesbeek (Ketelstraat - Hogewaldseweg). Op deze wijze kwam de familie Peters in Nederland te wonen. 

Zijn vrouw Joanna is geboren op 5 september 1753 te Groesbeek en overleed op 51-jarige leeftijd op 24 april 1805 te Groesbeek. Na haar dood hertrouwde Bart op 11 augustus 1805 met Helena Willems.

De zoon van Bart en Joanna Joannes (Jan) schreef een klein beetje geschiedenis door met Napoleon als enstplichtige soldaat op 22-jarige leeftijd in 1812 naar Moskou op veldtocht te gaan en heelhuids terug te keren  (zie koppeling onderaan pagina).


Grootouders


                                                

                       

Gradus Peters
Gradus is geboren op 22 oktober 1882 te Groesbeek als zoon van Bart Peters en Elisabeth Toonen. Hij overleed op 11 november 1960 te Nijmegen (Canisius ziekenhuis) en woonde tot aan zijn dood op De Horst - Groesbeek. 
 Gradus trouwde op 12 september 1917 te Hernen met:                                                       

Mathea Petronella Otten 

Mathea Petronella (roepnaam Nel) is geboren op 17 april 1886 te Bergharen als dochter van Jan Otten en Hermina Thijssen. Zij overleed op 5 april 1934 te Groesbeek.

Van Mathea Petronella is mede vanwege haar vroeg overlijden geen foto beschikbaar en is er over haar leven weinig bekend. 

Necrologie Mathea Petronella Otten

                                                       


Arnoldus Johannes Jansen    

Arnoldus (Nol) Johannes is geboren op 3 juli 1899 te Malden (Heumen) als zoon van Johannes Jansen en Alberdina Nikkelen. Hij overleed op 25 augustus 1977 te Nijmegen (Canisius ziekenhuis) en woonde tot zijn dood op de Plasmolen te Middelaar.
Arnold trouwde op 18 mei 1927 te Malden met: 

                                                           

 

Joanna van den Broek

Joanna (Anna) is geboren op 19 januari 1903 te Malden (Heumen) als dochter van Petrus Johannes Van den Broek en Gerarda De Wildt. Zij overleed op 30 september 1984 te Plasmolen (Middelaar). 

Andere genealogische overzichten
Naast het bovenstaande is het volgende genealogische overzicht beschikbaar:

Agnes Janssen

Agnes Janssen is de eerste echtgenote van Gradus Peters waarmee ze trouwde op 16 april 1913 te Groesbeek. Agnes is geboren op 13 augustus 1882 als dochter van Johannes (Jan) Janssen en Hendrika Willems. Zij overleed op 13 augustus 1916 te Groesbeek. Met name vanwege haar vroeg overlijden is er geen foto beschikbaar en  over haar levenweinig bekend. 

Necrologie Agnes JanssenBeeldmateriaal
Hieronder is het volgend beeldmateriaal van mijn familie beschikbaar:


Peters
Jaren 1930-40
Jaren 1940-60

Groepsfoto's Familie Gradus Peters
Huizen Familie Peters en omgeving op De Horst - Groesbeek

Familiereünie Peters september 2010 De Horst - Groesbeek


Otten

Familie Otten

Jansen
Familie  Jansen

Huizen familie Jansen op De Riethorst - PlasmolenVan den Broek

Familie Van den Broek


Familiegeschiedenissen
De volgende familiegeschiedenissen zijn beschikbaar:

Familiegeschiedenis Peters
Familiegeschiedenis Van den Broek (door A. Van den Broek)

De Groesbeekse Joannes Peters, soldaat in de "Grande Armee"van Napoleon 
Deel 1: de Russische veldtocht, door L. Zilessen
Deel 2: registratie in het Franse leger

Verzoek om informatie en nawoord

Ik ben in het bijzonder op zoek naar meer informatie over Gerardus (Godefridus) Peters en Joanna Hendriks die rond 1728-1732 in (omgeving) Kranenburg woonden met hun zonen Joannes en Nicolaas.  Met in het bijzonder de link naar de mogelijke ouders van Gerardus (Godefridus)..

Voor de totstandkoming van de de website ben ik in het bijzonder dank verschuldigd aan: 
Genealogische informatie: Leo Zilessen, Albert van den Broek, Thijs Theunissen, Wilma Peters (uit Frasselt), Jo Heisen en Ans Meijlink.
Fotomateriaal
: Frans Peters, Jos Peters, Leo Zilessen en G.G. Dressen.

Ik wil iedereen bedanken die mij actief of via hun gepubliceerde gegevens op internet geholpen hebben! Deze site heeft geen wetenschappelijke status en pretentie dus de kans bestaat dat er onjuistheden zijn. Indien U op- en aanmerkingen c.q. aanvullingen heeft, verneem ik deze graag. U kunt daarbij mailen naar:

Arnold Peters