Terug naar de stamboompagina
\

Beeldmateriaal Familie Peters
Jaren 1930-40


Gradus (1882-1960) en zijn zoon Jan Lambertus Peters (1921-1996) in tuin ouderlijk huis Hoge Horst jaren 1930

Elisabeth Peters-Toonen (1842-1937), echtgenote van Bart Peters (vader van Gradus)

Elisabeth Peters-Toonen en Maria Peters (moeder en halfzus van Gradus Peters)  
                                          

Maria (Marie) Peters (1860-1943) voor haar huis Plakseweg De Horst Groesbeek 
Dochter van Bart Peters en Hendrina Hesemann (eerste echtgenote van Bart -  halfzus van Gradus).


Vendeliers Sint Hubertus bij het huis van Marie Peter met op de achtergrond het huis van Pijnappel.
Informatie door Jan Eikholt Gzn.: ":Er zijn toen bij de oude kerk , maar ook bij het huis van Marie Peters (op De Horst bekend als “Dikke Toon zien Mareej”) , meerdere foto’s gemaakt. Zie ook de foto’s in het boek over de schutterij Sint Hubertus. Deze foto is echter door de twee vendeliers in scene gezet voor de fotograaf. Men ging niet oefenen in het (in die tijd) witte uniform. De vrouw op de hoek van het huis is niet met zekerheid thuis te brengen. Ik veronderstel dat de meest rechtse vendelier Jan Kosman is en wel, omdat zijn vendel lichter ( lichtgroen) van kleur is . Bart Peters (zoon van Gradus Peters) sloeg het meer donkere rode vendel. Dit overigens tot grote ergernis van de pastoor die rood de kleur van de socialisten vond.
Ook de wat gedrongen gestalte van Jan Kosman (hij was bijna een kop kleiner dan Bart Peters), spreekt hier voor. Ook leuk op deze foto is de “putwip” voor het huis en het kleine schuurtje in de wei dat gebruikt werd als nachtverblijf voor schapen, kippen of jongvee. Ik veronderstel dat er sprake was van jongvee of schapen, maar het kan ook een geit geweest zijn, gezien het feit dat de jonge aanplant van de fruitboompjes op de foto naast de rechtse vendelier, omwikkeld is met gaas tegen vraatschade. Het was in elk geval “hooitijd” duidelijk te zien aan de “huijopper”uiterst rechts. Mei /Juni dus.  
Dat de foto in dezelfde tijd gemaakt is als de foto uit mijn boek over de schutterij leid ik af van de middelste foto op blz. 24 . Hier zie je duidelijk de jonge koolplantjes in de tuin, ook in Mei/Juni.Maria Peters samen met (waarschijnlijk) haar echtgenoot Antoon Gerrits (1856-1929)
Agnes (1919-2007) en Hermina Elisabeth (1920-2007), dochters van Gradus PetersJan Lambertus Peters (1921) met melkkar in tuin De Horst Groesbeek in jaren '30
Jan Peters en Agnes rond 1935, op achtergrond achterhuis en dak van de oude kerk


Gradus samen met dochter Agnes en zoon Jan bij huis aardappelen rooien rond 1938. 
Op de achtergrond de 1e Horster kerk, verwoest tijdens het oorlogsgeweld '44-'45.Drie zussen Peters - Hermina Elisabeth (1920), Agnes (1919) en Hendrina Elisabeth (1916)
Bart. Dien, tante Maria en Jan PetersGradus Peters (1882-1960) op het Kerkhof De Horst jaren 30 met Pastoor C.  van der Leeden


Agnes Peters (1919-2007)


Lambertus (Bart) Joannes Peters (1914-1989) als vendelier van 
Sint Hubertus schutterij De Horst Groesbeek


Gradus en Agnes Peters voor het ouderlijk huis op weg naar de  kerk (zondagsplicht)
                                                     

Jan en Bart Peters samen in de tuin met op de achtergrond kerk.