Terug naar de hoofdpagina

    Kerkdorp De Horst - Groesbeek 
Haar oorsprong en ontwikkeling WeblogInleiding

De Horst is een kerkdorp/binnen de gemeente Groesbeek, te Zuid-Oosten van Nijmegen,  liggend tegen de Duitse grens (zie bovenstaande panoramafoto vanuit het Reichswald uit 1915). De oorsprong en basis van De Horst ligt in de buurschappen de Plak (Ketelstraat, Hoge 0Waldseweg en de Lage Horst) en de Heikant (Kranenburgerstraat, Boerensteeg en de Dennenkamp). De (huidige) dorpskern van de Horst is pas later ontstaan, namelijk vanaf 1840 toen het gebied voor ontginning door de gemeente werd vrijgegeven. Feitelijk bestaat De Horst uit drie delen: de Plak, de Heikant en de dorpskern. De laatste is in de afgelopen 50 jaar explosief gegroeid qua bebouwing en inwoners.

Vanaf circa 1850 werden de eerste huizen gebouwd en belangrijke ijkpunten volgde later: de molen De Korenbloem (1905), de lagere school (1914) en de kerk in 1928 (zie hieronder).


Rond 1940 stonden er in de dorpskern van De Horst circa 30 gebouwen. Tijdens de oorlog lag De Horst midden in de vuurlinie en werd het in puin geschoten en werden haar inwoners geëvacueerd.Plattegrond De Horst circa 1940.
Bron: Cor Rutten.


Na 1945 werd het dorp weer herbouwd en keerden de meeste bewoners weer terug. De nieuwe kerk werd op 25 juni 1952 ingewijd en het dorp groeide stormachtig. De landerijen achter de boerderijen op de Hoge Horst werden met huizen volgebouwd en nieuwe inwoners (of zij die er zijn opgegroeid vestigen zich op De Horst dat zo weer een nieuwe impuls kreeg.

Duidelijk is dat de aanblik van De Horst voorgoed is veranderd. Op deze pagina's wordt getracht een beeld te schetsen van De Horst van vroeger met foto's en verhalen.

Op moment zijn de hieronder staande pagina's beschikbaar. Er wordt nog gewerkt aan de geschiedenis  van De Horst van voor 1945.

De oorsprong van De  Horst: de Plak en de Heikant
De Plak en de Heikant: 
twee eeuwen van kosmopolitisme - door Leo Zilessen  
(in voorbereiding)
De Heide en de ontginning in en nabij het  latere kerkdorp
De Horst - door Leo Zilessen (in voorbereiding) 

Dorpskern De Horst
Dorpskern De Horst 1850-1947

Café- winkel "De Korenbloem"en bakkerij Knipping- Coenen

Kerken parochie  van het Goddelijk Hart De Horst
Jaren 60

Na- en dankwoord

Deze webpagina is in het bijzonder dankzij Leo Zilessen tot stand gekomen die als inwoner van De Horst al jarenlang foto's en verhalen over De Horst heeft verzameld en artikelen heeft geschreven. Daarnaast hebben Jan Eikholt Gzn., Matthijs Theunissen, G.G. (Gerrie) Driessen, Jan Theunissen, Frans Peters en Gerda Peters-Jansen waardevolle bijdragen geleverd. Voor vragen c.q. aanvullende informatie, zie contactadres hieronder. 

 Contact