Terug naar webpagina Kerkdorp De Horst - Groesbeek 

Weblog


29 mei 2016
Via de facebook website "Groesbeekinoudeprenten" voor het eerst een foto van de binnenkant van de vooroorlogse kerk van De Horst, die in 1944 werd verwoest. Een zeer unieke en welkome aanvulling op de webpagina Kerken van De Horst 1928-1953.

16 mei 2015
Wederom heb ik via mijn broer Frans nieuwe foto's met begeleidende tekst aan de wegpagina  Dorpskern De Horst kunnen toevoegen, namelijk het her- en verboouwde klooster aan de Plakseweg en luchtfoto's van het verwoeste De Horst en haar omgeving in 1944-1945 (geheel onderaan de pagina).
 
7 januari 2015
Via mijn broer Frans heb ik in eind 2014/begin 2015 een aantal nieuwe foto's gekregen van ons geboortedorp De Horst (Groesbeek).
Allereerst twee luchtfoto's vanuit geallieerde bommenwerpers van omgeving De Horst in november 1944 en januari 1945. Unieke foto's met daarop verwoeste huizen en landschap, met bommenkraters en gliders, in de maanden na de operatie Market Garden (september 1944). Zie de twee laatste foto's met beschrijving op Dorpskern De Horst 1850-1947.
Verder een extra foto van de 1e steenlegging van de nieuwe kerk op De Horst door pastoor C. van der  Leeden - de stichger van parochie De Horst.  Zie Kerken De Horst 1928-1953.
20 mei 2012
Formeel online plaatsen van het ontstaan van Dorpskern De Horst 1850-1947. Op de website is een duidelijker onderscheid gemaakt tussen de oorsprong van De Horst, met buurtschappen De Plak en De Heikant, en de dorpskern van De Horst die (pas) vanaf 1850 is ontstaan. In de nabije toekomst zal  op de webpagina de oorsprong en de basis van De Horst, te wetten de Plak en de Heikant, haar beslag krijgen.


Januari-Februari 2012

Via correspondentie blijkt dat het kerkdorp De Horst meer is dan de dorpskern dat pas in 1840-50 ontstaat. De oorsprong van De Horst ligt veel eerder dan de stichting van de dorpskern. Voor de ontwikkeling van de dorpskern waren er de buurtschappen de Plak en de Heikant. Dit leidde terecht tot verbreding van de webpagina van De Horst.

December 2011
Op basis van een plattegrond van de dorpskern De Horst is de interesse ontstaan om bij de gebouwen op de kaart de bewoners en hun functie te vinden. Met hulp van onder meer Leo Zilessen, Jan Eikholt Gzn., Matthijs Theunissen werd de aanwezige informatie snel aangevuld.